Tel. 010 – 84 20 868      Email: info@levenswerk.net

Missie

De missie van Levenswerk is het verlenen van zorg- en dienstverlening op maat aan mensen met een verstandelijke beperking in het kader van de AWBZ, via PGB-financiering.

Hierbij word de zorgvraag van de cliënt tot het maximum ingevuld van wat de AWBZ mogelijk maakt.

We willen ons onderscheiden van andere zorgaanbieders voor deze doelgroep door het opzetten van luxe kleinschalige en vooral professionele 24 uurs woonvoorzieningen, waarbij de cliënt zo maximaal mogelijk participeert in zijn woonomgeving en hiernaast voor deze cliënten zinvolle dagbestedingsprojecten op te zetten.

Dit alles natuurlijk vanuit een persoonlijke benadering.

Levenswerk stelt zich tot doel meer cohesie te realiseren tussen wonen, werken en vrije tijd van zijn cliënten met integratie in het maatschappelijk veld als hoofddoel.

Het laatste nieuws