Tel. 010 – 84 20 868      Email: info@levenswerk.net

Visie

Levenswerk wil samen met de cliënt vanuit een open dialoog werken aan zijn competenties om zo maximaal mogelijk aan het maatschappelijke leven deel te kunnen nemen. Vanuit deze dialoog wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid gecreëerd.

Dit komt allemaal tot stand door middel van afspraken die voor de cliënt haalbaar en voor de begeleiding hanteerbaar zijn. Deze worden gezamenlijk met het beeld op alle competentiegebieden beschreven en vastgelegt in het jaarlijks te evalueren zorgplan.

Binnen dit competentiemodel wordt gewerkt aan vaardigheden op het gebied van zorg voor de woonomgeving, dagbesteding/werk, persoonlijke verzorging en invulling van vrijetijd. Dit alles komt tot stand door samenwerking en dialoog met de cliënt en het creëren van kansen en perspectieven binnen de normaal geldende maatschappelijke kaders.

Deelnemen aan de maatschappij betekent voor ons dat er naast een passende woonomgeving ook, waar nodig, ondersteuning en begeleiding geboden word in het sociale netwerk van de cliënt.

Uitgangspunten zijn:

  • samenwerking met ouders en verwanten
  • vrienden netwerken te stimuleren en te onderhouden
  • gezamenlijke of individuele recreatie door samenwerkingsverbanden aan te gaan met sportclubs en verenigingen
  • het stimuleren en initiëren van vakantie en vrijetijdsbesteding.

Het laatste nieuws