Tel. 010 – 84 20 868      Email: info@levenswerk.net

Doelgroep

Op de boerderij wordt 24 uurs begeleiding geboden aan mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Mensen die veel ondersteuning en zorg nodig hebben in het dagelijkse leven, maar wel in staat zijn in enige mate vorm te geven aan de dag.

Er zal binnen de mogelijkheden van de cliënt een beroep worden gedaan op inzet en deelname in het organiseren en draaiend houden van het huishouden.

Op de boerderij is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De geboden begeleiding bestaat uit woonbegeleiding en wanneer dat gewenst is ook dagbesteding.

De cliënt moet CIZ geïndiceerd zijn op verblijf met ondersteuning en begeleiding vanuit PGB. Er word vanuit gegaan dat de cliënt het gehele jaar door op de boerderij woont.

In de nabije toekomst zullen we ook Zorg in Natura gaan aanbieden. 

Het laatste nieuws