Tel. 010 – 84 20 868      Email: info@levenswerk.net

Privacy statement

Zorgorganisatie Levenswerk respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij maken gebruik van persoonsgegevens om aan onze cliënten/ opdrachtgever de afgesproken dienstverlening te bieden. Deels ontvangen wij die persoonsgegevens van onze opdrachtgever waar wij een overeenkomst mee hebben afgesloten. Deels worden persoonsgegevens verwerkt als gevolg van onze dienstverlening. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Binnen de organisatie zijn protocollen waarin voor het personeel, werkend bij onze organisatie, duidelijke richtlijnen en regels staan over de omgang van persoonsgegevens, geheimhoudingsplicht en privacy.

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en procedures goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Sommige persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels. Op al onze medewerkers rust hiertoe een geheimhoudingsplicht. Aanvullend zijn sommige professionals, zoals artsen en psychologen, via beroepsstatuten gehouden aan een medisch beroepsgeheimhoudingsplicht. Wij verstrekken uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de cliënt/opdrachtgever met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacy Policy.

Zorgorganisatie Levenswerk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen. We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.

Zorgorganisatie Levenswerk maakt geen gebruik van cookies.

Wanneer u het contactformulier op de website invult komt dit terecht bij de directie van de organisatie en deze zullen de door u gestuurde informatie vertrouwelijk behandelen.

Stuurt u ons een sollicitatie via de mail, dan bewaren wij uw gegevens zolang de sollicitatieprocedure loopt. Hierna zullen de gegevens worden verwijderd, tenzij wij in overleg met u uw gegevens bewaren voor een mogelijke volgende sollicitatie ronde. Wij bewaren uw gegevens dan hooguit 1 jaar, waarna ze alsnog zullen worden verwijderd.

Klachten, vragen of meer informatie over privacy en gegevensverwerking?

Zorgorganisatie Levenswerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via judith@levenswerk.net

Dit privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 10 januari 2022. Zorgorganisatie Levenswerk behoudt zich het recht voor dit statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy statement.

Het laatste nieuws

Een nieuwe website!!!

We dachten we beginnen dit jaar eens met iets nieuws… een nieuwe website!! Helemaal opnieuw opgezet, met een nieuwe lay-out! Bekijk het maar eens goed

lees verder »